Изграђен и опремљен нови објекат дома пензионера у каћу