Инвестиционо одржавање МЗ Ковиљ са партерним уређењем