Инвестиције

25. маја 2021.

ВРТИЋ САЈЛОВО – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Опис активности за изградњу предшколске установе на насељу Сајлово У Новом Саду, на насељу Сајлово, у Улици Сајлово 37 на парцели број 9118/12, К.О. Нови Сад IV је планирана изградња предшколске установе укупне површине 1765,85 м2. Капацитет вртића износи 190 […]
25. маја 2021.

ВРТИЋ ВЕТЕРНИК – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Опис активности за изградњу предшколске установе на насељу Ветерник У Новом Саду, у насељу Ветерник, у Улици Милана тепића бб, на парцели број 1388/6, К.О. Ветерник је планирана изградња предшколске установе укупне површине 2051,00 м2. Капацитет вртића износи 140 деце. […]