Инвестиције

21. децембра 2022.

Радови на уређењу пословног простора у улици Цара Душана 27 у Новом Саду

У току 2022. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада извела је радове на текућем одржавању пословног простора у објекту у улици Цара Душана 27 у Новом Саду, као и радове на текућем одржавању фасаде и […]
17. новембра 2022.

Вртић Сајлово – изградња објекта

Укупна вредност радова: 274.529.721.05 РСД са ПДВ-а Трајање пројекта: јуН 2021- септембар2022 године Локација: Новом Саду, у насељу Сајлово, у Улици Драгомира Бојанића Гидре, на парцели број 9118/12, К.О. Нови Сад IV Завршена је изградња новог вртића укупне површине  1765,85 […]
17. новембра 2022.

Вртић Ветерник – изградња објекта

Укупна вредност радова: 342.944.413,51 РСД са ПДВ-ом. Трајање пројекта: јул 2021- јул 2022 године Локација: Ветерник, у улици Милана Тепића бр.18, парцела број 1388/6, К.О. Ветерник Завршена је изградња новог вртића укупне површине  2051 м2 , спратности П+1  са 4 […]
15. марта 2022.

Радови на реконструкцији и санацији Дома културе у Ковиљу са партерним уређењем

Објекат Дома културе у Ковиљу стар више од једног века је током 2020, 2021 и почетком 2022.године добио своје ново рухо. Извршени су радови на реконструкцији и санацији објекта, а и партер је комплетно уређен.  Лоциран у најдужој улици у […]
15. марта 2022.

Инвестиционо одржавање МЗ Ковиљ са партерним уређењем

Током 2020.године извођени су радови на инвестиционом одржавању месне заједнице у улици Лазе Костића 70 у Ковиљу, КП 1757, КО Ковиљ. У питању је објекат који је стар више од једног века, заштићен Законом као споменик културе, изграђен у класичном […]
14. марта 2022.

Изградња објекта месне заједнице Сајлово

У циљу проширења и дисперзије градских и приградских насеља и њихових садржаја Град Нови Сад је у насељу Сајлово, у Улици Горње Сајлово, на парцели број 9118/7, К.О. Нови Сад IV изградио објекат Месне заједнице. Израда пројекта за извођење радова, […]