Инвестиције

17/05/2024

Изградња предшколске установе – вртића, спратности п+1, на углу улица Мише Димитријевић и Кола српских сестара

Градска управа за имовину и имовинско правне послове Града Новог Сада  током 2022. и 2023.године извела је радове на изградњи  предшколске установе са спољњим уређењем у ул. Кола српских сестара бр.14. Изградњи објекта претходило је рушењу постојећих објеката на предметној […]
19/10/2023

Изградња објекта Дома пензионера у Старим Лединцима

У самом центру насеља Нови Лединци, на парцели где се налази Месна заједница, Дом културе и велики плато са спомеником, током 2022. и 2023.године, изграђен је објекат за потребе старих и одраслих лица. Град је издвојио значајна средства за ову […]
10/10/2023

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА МАЂАРСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

06/10/2023

ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА П+1, РАДНИЧКА 32, НОВИ САД, КП 741/13 КО НОВИ САД II

 У току 2022. и 2023. године Градска управа за имовину и имовинске послове Града Новог Сада извела је радове на изградњи полицијске станице у Радничко 32 у Новом Саду, као и радове на изградњи саобраћајница око објекта са партерним уређењем. […]
21/12/2022

Радови на уређењу пословног простора у улици Цара Душана 27 у Новом Саду

У току 2022. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада извела је радове на текућем одржавању пословног простора у објекту у улици Цара Душана 27 у Новом Саду, као и радове на текућем одржавању фасаде и […]
17/11/2022

Вртић Сајлово – изградња објекта

Укупна вредност радова: 274.529.721.05 РСД са ПДВ-а Трајање пројекта: јуН 2021- септембар2022 године Локација: Новом Саду, у насељу Сајлово, у Улици Драгомира Бојанића Гидре, на парцели број 9118/12, К.О. Нови Сад IV Завршена је изградња новог вртића укупне површине  1765,85 […]