Инвестиције

17/11/2022

Вртић Ветерник – изградња објекта

Укупна вредност радова: 342.944.413,51 РСД са ПДВ-ом. Трајање пројекта: јул 2021- јул 2022 године Локација: Ветерник, у улици Милана Тепића бр.18, парцела број 1388/6, К.О. Ветерник Завршена је изградња новог вртића укупне површине  2051 м2 , спратности П+1  са 4 […]
15/03/2022

Радови на реконструкцији и санацији Дома културе у Ковиљу са партерним уређењем

Објекат Дома културе у Ковиљу стар више од једног века је током 2020, 2021 и почетком 2022.године добио своје ново рухо. Извршени су радови на реконструкцији и санацији објекта, а и партер је комплетно уређен.  Лоциран у најдужој улици у […]
15/03/2022

Инвестиционо одржавање МЗ Ковиљ са партерним уређењем

Током 2020.године извођени су радови на инвестиционом одржавању месне заједнице у улици Лазе Костића 70 у Ковиљу, КП 1757, КО Ковиљ. У питању је објекат који је стар више од једног века, заштићен Законом као споменик културе, изграђен у класичном […]
14/03/2022

Изградња објекта месне заједнице Сајлово

У циљу проширења и дисперзије градских и приградских насеља и њихових садржаја Град Нови Сад је у насељу Сајлово, у Улици Горње Сајлово, на парцели број 9118/7, К.О. Нови Сад IV изградио објекат Месне заједнице. Израда пројекта за извођење радова, […]
14/03/2022

Радови на уређењу пословног простора у Аполо центру – ТОНС као и радови на уређењу дела фасаде Аполо центра

Крајем 2021. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада извела је радове на уређењу ентеријера пословног простора у објекту Аполо центра, Трг Слободе бр. 3 у Новом Саду, на месту некадашњег Mc Donalds-a, као и радове […]
14/03/2022

Реконструкција објекта дома пензионера у кисачу

Изведени су радови на реконструкцији приземног објекта у улици Словачка број 10 у Кисачу (КП 4157, КО Кисач). Један део објекта користи Удружење пензионера – месна организација Кисач, а други део хуманитарна организација „Црвени крст“.    Објекат се налази у […]