Инвестиције

14/03/2022

Изграђен и опремљен нови објекат дома пензионера у каћу

У току 2020. и 2021. године изграђен је нови објекат намењен Удружењу пензионера Града Новог Сада – месне организације у Каћу. Објекат је изграђен у улици Стефана Немање бб, на парцели бр. 427/12, К.О. Каћ. Инвеститор је Градска управа за […]
11/03/2022

Радови на изградњи Дома здравља „Адице“ у Новом Саду

Повећане потребе за пружање здравствених услуга на територији Града Новог Сада утицали су на изградњу новог објекта Дома здравља „Адице“ , спратности П+1, у улици Смедеревска број 1, блок између улица Смедеревске, Симе Шолаје, Жикице Јовановића и Бањалучке, КП 2478/43 […]
10/03/2022

Радови на изградњи Културне станице „Слана бара“ у Новом Саду са партерним уређењем

У циљу реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, Градска управа за имовину и имовинске послове Града Новог Сада извела је радове на изградњи културне станице „Слана бара“ у Новом Саду као и радове на партерном уређењу објекта […]
25/05/2021

ВРТИЋ САЈЛОВО – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Опис активности за изградњу предшколске установе на насељу Сајлово У Новом Саду, на насељу Сајлово, у Улици Сајлово 37 на парцели број 9118/12, К.О. Нови Сад IV је планирана изградња предшколске установе укупне површине 1765,85 м2. Капацитет вртића износи 190 […]
25/05/2021

ВРТИЋ ВЕТЕРНИК – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Опис активности за изградњу предшколске установе на насељу Ветерник У Новом Саду, у насељу Ветерник, у Улици Милана тепића бб, на парцели број 1388/6, К.О. Ветерник је планирана изградња предшколске установе укупне површине 2051,00 м2. Капацитет вртића износи 140 деце. […]