Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове – извршилац за управно-стамбене послове