Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове – извршилац за имовинско-правне послове у области непокретности