Обавештење о терминима обиласка станова по расписаном Јавном позиву за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада