Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано и за четворочлано домаћинство