Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано и за петочлано домаћинство, по Јавном позиву за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6