Дана 17.05.2021. године објављени су Јавни позив за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће и Јавни позив за куповину станова у јавној својини града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6