Јавни позив за доделу станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55