Продаја

05/04/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Радничка број 6, путем прикупљања писаних понуда

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-148/2020–II од 05. фебруара 2024. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
01/04/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Поштанска број 7

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-126/2023–II од 07. децембра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
26/03/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду улица Милеве Симић број 22 путем прикупљања писаних понуда

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-609/2019–II од 27. октобра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
13/03/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Бранка Радичевића 1, 1А, 1Б и 1В

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-124/2023–II од 27. октобра 2023. године и Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-124/2023–II од 26. децембра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  улица […]
05/03/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Поштанска број 7, путем прикупљања писаних понуда

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-126/2023–II од 07. децембра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
14/02/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Бранка Радичевића 1, 1А, 1Б и 1В

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-124/2023–II од 27. октобра 2023. године и Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-124/2023–II од 26. децембра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  улица […]
15/01/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Поштанска број 7

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-126/2023–II од 07. децембра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
04/01/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Милеве Симић број 22

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-609/2019–II од 27. октобра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
05/12/2023

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Милеве Симић број 22

ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ, УЛИЦА МИЛЕВЕ СИМИЋ БРОЈ 22, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА  […]
25/08/2022

Јавни оглас за продају пословног простора у улици Максима Горког 49

Град Нови Сад Градска управа за имовину и имовинско правне-послове ул. народног фронта 53 објављује Јавни оглас ради отуђења пословног простора из јавне својине Града Новог Сада путем прикупљања писаних понуда Преузмите оглас: Оглас