Куповина по непрофитним условима

01/04/2024

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5, за петочлано домаћинство

На основу члана 107. став 4. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20–др. закон), члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог […]
04/03/2024

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5, за двочлано домаћинство

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и одржавању зграда (,,Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20–др. закон), члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке (,,Службени лист Града Новог […]
14/02/2024

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5 за четворочлано домаћинство

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20–др. закон), члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог […]
12/02/2024

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5 за трочлано домаћинство

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др. закон), члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог […]
05/02/2024

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5 за петочлано домаћинство

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др. закон) и члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града […]
27/04/2023

Обавештење о измењеним терминима показивања станова у Новом Саду, Момчила Тапавице бб, ламела 5

Због првомајских празника, помера се разгледање станова у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5, па уместо понедељка (01.05.2023.) – термин се помера за среду 03.05.2023. у периоду од 11-13 часова. Преузмите обавештење
12/04/2023

Обавештење о измењеним терминима показивања станова у Новом Саду, Момчила Тапавице бб, ламела 5

Због ускршњих празника помера се разгледање станова у Новом Саду у улици Момчила тапавице бб, Ламела 5, па уместо петак (14.04.2023. г.) – понедељак (17.04. 2023. г.) термин се помера за 13.04.2023. г. и 18.04.2023. г. у периоду од 11 […]
07/04/2023

Обавештење о терминима показивања станова у Новом Саду, Момчила Тапавице бб, ламела 5

Станови у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, Ламела 5, могу се погледати у време трајања Јавног позива за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5, почев од […]
05/04/2023

Јавни позив за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5

На основу члана 7. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/20, 24/22 и 30/22-испр), Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града […]
18/10/2022

Одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду за адресу Кисачку број 55-трочлано домаћинство и за адресу Булевар цара Лазара број 47-петочлано домаћинство

Додељује се стамбена подршка куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду: Кисачка 55 – трочлано домаћинство Булевар цара Лазара 47 – петочлано домаћинство
28/09/2022

Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Кисачка број 55 – трочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Кисачка 55 – трочлано домаћинство. Преузмите листу: Листа
16/09/2022

Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Булевар цара Лазара број 47 – петочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Булевар цара Лазара број 47 – петочлано домаћинство. Преузмите листу: Листа
28/07/2022

Одлуке Скупштине Града Новог Сада о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска број 4А-трочлано домаћинство и Кисачка број 55-двочлано домаћинство

Преузмите одлуке: Банатска број 4А – трочлано домаћинство Кисачка број 55 – двочлано домаћинство
08/07/2022

Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска 4А-трочлано домаћинство и Кисачка 55-двочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Кисачка број 55 – двочлано домаћинство и Банатска 4А – трочлано домаћинство: Преузмите документа: Кисачка број 55 – двочлано домаћинство […]
04/07/2022

Одлука о додели стамбене подршке куповином стана за једночлано, двочлано и трочлано домаћинство

Додељује се стамбена подршка куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду: Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство Ђорђа Магарашевића број 4 – двочлано домаћинство Футошки пут број 14д – трочлано домаћинство Момчила Тапавице бб, ламела […]
15/06/2022

Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Ђорђа Магарашевића број 4- двочлано домаћинство и Футошки пут број 14Д- трочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке, куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Ђорђа Магарашевића број 4- двочлано домаћинство и Футошки пут број 14Д- трочлано домаћинство: Ђорђа Магарашевића број 4- двочлано домаћинство […]
06/06/2022

Предлог Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Кисачка број 55-трочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке, куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Кисачка број 55 – трочлано домаћинство: Предлог листе реда
03/06/2022

Предлог Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска 4а-трочлано домаћинство, Булевар цара Лазара 47-петочлано домаћинство и Кисачка 55-двочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама, Банатска 4а – трочлано домаћинство, Булевар цара Лазара 47 – петочлано домаћинство и Кисачка 55 – двочлано […]
27/05/2022

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство

Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада на LI. седници од 24.05.2022. године утврђује Листу реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство Преузмите […]
23/05/2022

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама Ђорђа Магарашевића број 4-двочлано домаћинство и Футошки пут број 14Д-трочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама, Футошки пут број 14Д – трочлано домаћинство и Ђорђа Магарашевића број 4 – двочлано домаћинство: Преузмите листе: […]
16/05/2022

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство

Констатује се да је Одлуком о програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20) опредељен стан број 33, површине 26м2, у Новом Саду, Браће Могин 10, на […]
07/05/2022

Одлука о додели стамбене подршке за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство

Додељује се стамбена подршка куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство у стамбеном објекту у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6, изграђеном на парцели број 731/7 КО Нови Сад IV: […]
07/04/2022

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – Једночлано домаћинство

Утврђује се предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство. Предлог листе
07/03/2022

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за четворочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за четворочлано домаћинство: Преузмите листу
07/03/2022

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано домаћинство: Преузмите листу
10/02/2022

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за петочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за петочлано домаћинство: Преузмите листу
25/01/2022

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство: Преузмите листу 
30/12/2021

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано и за четворочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано и четворочлано домаћинство
29/11/2021

Обавештење о терминима обиласка станова по расписаном Јавном позиву за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада

Обавештавају се сва заинтересована лица да се станови по расписаном Јавном позиву за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада могу погледати у следећим терминима
22/11/2021

Јавни позив за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада

Позивају се заинтересована лица да сходно броју чланова породичног домаћинства поднесу захтев за куповину стана у јавној својини Града Новог Сада и тиме реше стамбену потребу за себе и своје породично домаћинство.