22. новембра 2021.

Јавни позив за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада

Позивају се заинтересована лица да сходно броју чланова породичног домаћинства поднесу захтев за куповину стана у јавној својини Града Новог Сада и тиме реше стамбену потребу за себе и своје породично домаћинство.
15. новембра 2021.

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано и за петочлано домаћинство, по Јавном позиву за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано и петочлано домаћинство.
15. новембра 2021.

Одлука о измени плана јавнх набавки за 2021. годину

На основу члана 88. став 4. и члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19″) б.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси одлуку о измени плана јавних набавки за 2021. годину. […]
1. новембра 2021.

Одлука о измени плана јавних набавки за 2021. годину

На основу члана 88. став 4. и члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19″) б.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси одлуку о измени плана јавних набавки за 2021. годину. […]
12. августа 2021.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки Правилник
8. августа 2021.

Одлука о измени плана јавнх набавки за 2021. годину

На основу члана 88. став 4. и члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19″) б.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, донсои одлуку о измени плана јавних набавки за 2021. годину. […]