19. августа 2022.

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16, 113/17, 113-17 други закон, 95/18, 98/18 др.закон, 86/19 др.закон, 157/20 др.закон 114/21 и 123/21 др.закон) члан 4, 6, 7. и 8. […]
28. јула 2022.

Одлуке Скупштине Града Новог Сада о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска број 4А-трочлано домаћинство и Кисачка број 55-двочлано домаћинство

Преузмите одлуке: Банатска број 4А – трочлано домаћинство Кисачка број 55 – двочлано домаћинство
21. јула 2022.

Поступак признавања трошкова инвестиционог одржавања пословног простора

Трошкови извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања пословног простора падају на терет закупца, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава, у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања […]
8. јула 2022.

Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска 4А-трочлано домаћинство и Кисачка 55-двочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Кисачка број 55 – двочлано домаћинство и Банатска 4А – трочлано домаћинство: Преузмите документа: Кисачка број 55 – двочлано домаћинство […]
4. јула 2022.

Одлука о додели стамбене подршке куповином стана за једночлано, двочлано и трочлано домаћинство

Додељује се стамбена подршка куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду: Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство Ђорђа Магарашевића број 4 – двочлано домаћинство Футошки пут број 14д – трочлано домаћинство Момчила Тапавице бб, ламела […]
1. јула 2022.

Одлука о измени плана јавних набавки за 2022. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године, в. д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: […]