22/12/2023

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у […]
07/12/2023

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада„, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-296/2023–II од […]
05/12/2023

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Милеве Симић број 22

ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ, УЛИЦА МИЛЕВЕ СИМИЋ БРОЈ 22, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА  […]
22/11/2023

Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
14/11/2023

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Милеве Симић 22

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-609/2019-II од 27. октобра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
19/10/2023

Изградња објекта Дома пензионера у Старим Лединцима

У самом центру насеља Нови Лединци, на парцели где се налази Месна заједница, Дом културе и велики плато са спомеником, током 2022. и 2023.године, изграђен је објекат за потребе старих и одраслих лица. Град је издвојио значајна средства за ову […]