Предлог Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска 4а-трочлано домаћинство, Булевар цара Лазара 47-петочлано домаћинство и Кисачка 55-двочлано домаћинство