Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Радничка број 6, путем прикупљања писаних понуда