Јавне набавке

05/06/2024

Одлука о измени плана јавних набавки за 2024. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19 и 92/23) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 23.02.2024. године, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско–правне послове, […]
12/03/2024

Одлука о измени плана јавних набавки за 2024. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19 и 92/23) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 23.02.2024. године, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско–правне послове, доноси ОДЛУКУ  О ИЗМЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ  Преузмите: Табеларни приказ Одлука о измени плана
01/03/2024

Одлука о измени плана јавних набавки за 2024. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19 и 92/23) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 23.02.2024. године, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско–правне послове, […]
23/02/2024

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), а у складу са чл. 236 и 36. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/2008, 55/2009, […]
22/11/2023

Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
02/10/2023

Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
18/08/2023

Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину – Измена број 3

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
26/05/2023

Одлуку о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
31/03/2023

Одлуку о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
18/01/2023

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину и табеларни приказ Плана ЈН

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) в.д. Начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад, доноси: Одлуку о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину Преузмите: Одлука о усвајању
08/12/2022

Одлуку о измени плана јавних набавки за 2022. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
01/07/2022

Одлука о измени плана јавних набавки за 2022. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године, в. д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: […]
14/01/2022

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије број 91/19) в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку о усвајању плана јавних набавки за 2022. годину. Одлука о усвајању План јавних набавки
13/12/2021

Одлука о измени плана јавних набавки за 2021. годину

На основу члана 88. став 4. и члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19″) б.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси одлуку о измени плана јавних набавки за 2021. годину. […]
01/11/2021

Одлука о измени плана јавних набавки за 2021. годину

На основу члана 88. став 4. и члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19″) б.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси одлуку о измени плана јавних набавки за 2021. годину. […]
12/08/2021

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки Правилник
08/08/2021

Одлука о измени плана јавнх набавки за 2021. годину

На основу члана 88. став 4. и члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19″) б.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, донсои одлуку о измени плана јавних набавки за 2021. годину. […]
26/04/2021

Одлука о измени плана јавних набавки за 2021. годину

На основу члана 88. став 4. и члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19″) б.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, донсои одлуку о измени плана јавних набавки за 2021. годину. […]