4. августа 2022.

Понуда за закуп пословног простора непосредном погодбом

Градска управа за имовину и имовинско-правно односе објављује: Понуду за закуп пословног простора непосредном погодбом. Погледајте документа: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ПОНУДА ЗА НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ
3. августа 2022.

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21, 58/21), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини […]
28. јула 2022.

Одлуке Скупштине Града Новог Сада о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска број 4А-трочлано домаћинство и Кисачка број 55-двочлано домаћинство

Преузмите одлуке: Банатска број 4А – трочлано домаћинство Кисачка број 55 – двочлано домаћинство
21. јула 2022.

Поступак признавања трошкова инвестиционог одржавања пословног простора

Трошкови извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања пословног простора падају на терет закупца, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава, у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања […]
20. јула 2022.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-260/22-II од 14.07.2022. […]
8. јула 2022.

Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска 4А-трочлано домаћинство и Кисачка 55-двочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Кисачка број 55 – двочлано домаћинство и Банатска 4А – трочлано домаћинство: Преузмите документа: Кисачка број 55 – двочлано домаћинство […]