26. јануара 2023.

Понуда за закуп пословног простора непосредном погодбом

Градска управа за имовину и имовинско-правно односе објављује: Понуду за закуп пословног простора непосредном погодбом. Погледајте документа: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ПОНУДА ЗА НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ
19. јануара 2023.

Решење Градске управе за имовину и имовинско-правне послове број XXV-36-197/22

Решење Градске управе за имовину и имовинско-правне послове број XXV-36-197/22 од 18.01.2023. године У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), објављује се Решење Градске управе за имовину и имовинско-правне послове број XXV-36-197/22 од 18.01.2023. године, из разлога што […]
18. јануара 2023.

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину и табеларни приказ Плана ЈН

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) в.д. Начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад, доноси: Одлуку о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину Преузмите: Одлука о усвајању
12. јануара 2023.

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21 и 58/21), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној […]
31. децембра 2022.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавног својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-473/2022-II од 27.112.2022. […]
21. децембра 2022.

Радови на уређењу пословног простора у улици Цара Душана 27 у Новом Саду

У току 2022. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада извела је радове на текућем одржавању пословног простора у објекту у улици Цара Душана 27 у Новом Саду, као и радове на текућем одржавању фасаде и […]