25. новембра 2022.

Одлуку о измени плана јавних набавки за 2022. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
24. новембра 2022.

Понуда за закуп пословног простора непосредном погодбом

Градска управа за имовину и имовинско-правно односе објављује: Понуду за закуп пословног простора непосредном погодбом. Погледајте документа: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ПОНУДА ЗА НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ
22. новембра 2022.

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21 и 58/21), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној […]
17. новембра 2022.

Вртић Сајлово – изградња објекта

Укупна вредност радова: 274.529.721.05 РСД са ПДВ-а Трајање пројекта: јуН 2021- септембар2022 године Локација: Новом Саду, у насељу Сајлово, у Улици Драгомира Бојанића Гидре, на парцели број 9118/12, К.О. Нови Сад IV Завршена је изградња новог вртића укупне површине  1765,85 […]
17. новембра 2022.

Вртић Ветерник – изградња објекта

Укупна вредност радова: 342.944.413,51 РСД са ПДВ-ом. Трајање пројекта: јул 2021- јул 2022 године Локација: Ветерник, у улици Милана Тепића бр.18, парцела број 1388/6, К.О. Ветерник Завршена је изградња новог вртића укупне површине  2051 м2 , спратности П+1  са 4 […]
7. новембра 2022.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавног својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-374/2022-II од 01.11.2022. […]