Изградња предшколске установе – вртића, спратности п+1, на углу улица Мише Димитријевић и Кола српских сестара