ИНТЕРНИ КОНКУРС – ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – Извршилац за административне послове у области управног поступка