Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Бранка Радичевића 1, 1А, 1Б и 1В