Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Поштанска број 7