Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду улица Милеве Симић број 22 путем прикупљања писаних понуда