Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Новог Сада у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања