Јавни позив за куповину станова у јавној својини града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6