Јавни позив за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5