Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5, за четворочлано домаћинство