Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство