Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Кисачка број 55 – трочлано домаћинство