Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска 4А-трочлано домаћинство и Кисачка 55-двочлано домаћинство