Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Ђорђа Магарашевића број 4- двочлано домаћинство и Футошки пут број 14Д- трочлано домаћинство