Листе реда првенства за доделу стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка 55, за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство