Обавештење о терминима показивања станова у Новом Саду, Момчила Тапавице бб, ламела 5