Одлука Скупштине Града Новог Сада о додели стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55, као вид стамбене подршке, за петочлано домаћинство, лицу које је борац I категорије