Одлука Скупштине Града Новог Сада од 19.04.2024. године о додели стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5, за петочлано домаћинство