Одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду за адресу Кисачку број 55-трочлано домаћинство и за адресу Булевар цара Лазара број 47-петочлано домаћинство