Одлуке Скупштине Града Новог Сада о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска број 4А-трочлано домаћинство и Кисачка број 55-двочлано домаћинство