Одлуке Скупштине Града Новог Сада о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано, трочлано и четворочлано домаћинство, за адресу Момчила Тапавице ББ, ламела 5