Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину и табеларни приказ Плана ЈН