Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, са распоредом показивања и обрасцем понуде