Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавног својини Града Новог Сада