Помоћ за озакоњење стана или породичне куће

07/03/2022

Јавни позив за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће

На основу члaна 6. Одлуке о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/19 и 59/20), Комисија за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће расписује Ј А В […]
17/05/2021

Јавни позив за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће

На основу члaна 6. Одлуке о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/19 и 59/20), Комисија за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће расписује Ј А В […]