Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама Ђорђа Магарашевића број 4-двочлано домаћинство и Футошки пут број 14Д-трочлано домаћинство