Предлог Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Кисачка број 55-трочлано домаћинство