Предлози листа реда првенства за доделу станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55, за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство