РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА МАЂАРСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА