Решење Градске управе за имовину и имовинско-правне послове број XXV-36-197/22