Закуп

26/04/2024

Понуда за закуп пословног простора непосредном погодбом

Градска управа за имовину и имовинско-правно односе објављује: Понуду за закуп пословног простора непосредном погодбом. Погледајте документа: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ПОНУДА ЗА НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ
18/03/2024

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у […]
01/03/2024

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада„, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-30/2024–II од […]
22/12/2023

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у […]
07/12/2023

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада„, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-296/2023–II од […]
07/07/2023

Резултати Огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада од 07.07.2023. године

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21 и 58/21), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној […]
23/06/2023

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-150/2023-II од 16.06.2023. […]
06/03/2023

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-19/2023-II од 28.02.2023. […]
31/12/2022

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавног својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-473/2022-II од 27.112.2022. […]
12/01/2022

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-478/2021-II од 31.12.2021. […]